Zambia

From Acadēmīa Latīnitātis

Country in Africa

Zambia, Zambiae, f

Noun [Cite]

Declension

First-declension noun, singular only.

Case Singular
Nominative Zambia
Genitive Zambiae
Dative Zambiae
Accusative Zambiam
Ablative Zambiā
Vocative Zambia


References:


Rēs pūblica Zambiae, Reī pūblicae Zambiae, f

Noun [Cite]

  • (Classical) IPA(key): /reːs ˈpuː.bli.ka ˈzam.bi.ae̯/, [reːs̠ ˈpuːblʲɪkä ˈd̪͡z̪ämbiäe̯]
  • (Ecclesiastical) IPA(key): /res ˈpu.bli.ka ˈd͡zam.bi.e/, [rɛs ˈpuːblikä ˈd̪͡z̪ämbie]

Meaning:

Long form of Zambia

Declension

Fifth-declension noun with a first-declension noun with an indeclinable portion, singular only.

Case Singular
Nominative Rēs pūblica Zambiae
Genitive Reī pūblicae Zambiae
Dative Reī pūblicae Zambiae
Accusative Rem pūblicam Zambiae
Ablative Rē pūblicā Zambiae
Vocative Rēs pūblica Zambiae


References: